ผลิตภัณฑ์ที่มากด้วยความหลากหลายตอบรับกับความต้องการต่างๆ

วัสดุดูแลสายตาของบ.มิตซุย เคมิคอลส์ อิงก์ ได้รับการพัฒนาจากวัสดุอัตราหักเหสูง เช่น MR™ มาทำเป็นเลนส์แว่นสายตาที่มีฟังก์ชันสูงขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ซึ่งได้รับการผลิตโดยผู้ผลิตเลนส์ดังต่อไปนี้ พร้อมกับนำเสนอโดยแบรนด์ดังต่อไปนี้
อีกทั้ง ในวงการเลนส์อัตราหักเหต่ำ เราพร้อมตอบความต้องการของตลาดที่หลากหลาย โดยนำเสนอเบสท์โซลูชันให้กับความต้องการของเลนส์แว่นสายตาทั่วโลก

วัสดุเลนส์ฟังก์ชันสูง

UV+420cut™

เลนส์ที่ตัดแสงรังสีอัลตราไวโอเลต (UV)หรือแสงพลังงานสูงที่มองเห็นได้ (HEV) lด้วยเทคโนโลยีควบคุมความยาวคลื่น

อ่านรายละเอียดได้ในเว็บไซต์พิเศษ

SunSensors™

เลนส์นี้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปรับระดับแสงเปลี่ยนอัตราการผ่านแสงของเลนส์แว่นสายตา ให้สอดคล้องกับปริมาณแสงอัลตราไวโอเลต หากอยู่กลางแจ้งที่แสงอาทิตย์ส่องจ้าจะเป็นแว่นกันแดด แต่ถ้าเป็นภายในห้องที่แสงอัลตราไวโอเลตส่องเข้าไม่ถึงจะกลับมาเป็นเลนส์ใส


NeoContrast™

เลนส์นี้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควบคุมความยาวคลื่น ตัดคลื่นความยาวเฉพาะที่เป็นต้นเหตุของความจ้าของแสงออกได้
ปกป้องดวงตาจากแสงจ้า ปรับให้สายตาแยกแยะความสว่างและความต่างของสีได้

เลนส์เทคโนโลยี NeoContrast™
เลนส์ทั่วไป

UrbanPola™

เลนสนี้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปรับระดับแสง ตัดการกระจัดกระจายของแสง ให้วิสัยทัศน์การมองที่ชัดเจนได้
แตกตางจากแว่นกันแดดที่มีสีทึบกันแดด จะช่วยลดความจ้าของแสงได้

UrbanPola™
เลนส์ทั่วไป

วัสดุเลนส์อัตราหักเหต่ำ

อัตราหักเห 1.50

RAV 7™

วัสดุเลนส์แว่นสาตาที่ลูกค้าทั่วโลกจำนวนมากให้ความไว้วางใจใช้งาน เนื่องจากมีคุณสมบัติด้านแสงที่ดี ไม่ต้องฮาร์ดโคตติงก็กันรอยขีดข่วนได้ดี
เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่เหมาะกับผู้เริ่มใช้แว่นสายตาเป็นครั้งแรก และยังมีระดับสายตาไม่สั้นมาก

วัสดุเลนส์ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

Do Green™

วัสดุเลนส์ทำจากวัตถุดิบที่ได้จากพืช หากเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันแล้ว จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

วัสดุโคตติงเลนส์

Crystal Coat™

สารโคตติงกันรอยขีดข่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานวัสดุทำเลนส์ทุกประเภท ทำตลาดโดยบ. SDC Technologies จก.แห่งสหรัฐ
อเมริกา เรามีสารโคตติงเลนส์อัตราหักเหสูงที่มีสมรรถภาพดีได้รับการพัฒนารองรับเป็นการพิเศษให้กับ MR™ การโคตติงนี้ช่วย
ยกระดับความทนต่อแรงขีดข่วนและความคงทนสำหรับแว่นกันแดดและแว่นใส่เล่นกีฬาได้

Visgard®

การโคตติงกันละอองน้ำจับเกาะที่บริษัทในเครือชื่อบ. FSI Coating Technologies จก.แห่งสหรัฐอเมริกาได้ทำตลาดอยู่ สามารถล้างน้ำได้ ทนต่อแรงเสียดสี ทนสารเคมี และทนต่อแรงกระแทกได้ดี