คุณภาพในการมอง (QOV)ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

การที่จะมีระดับสายตาที่พึงพอใจ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และคงรักษาสุขภาพตาที่ดีไว้ตลอดชั่วชีวิตได้นั้น จำเป็นต้องมีการดูแลที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลและแต่ละช่วงเวลา
มิตซุย เคมิคอลส์หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะนำส่งคุณภาพในการมอง (QOV)*ที่ดีที่สุด ให้กับทุกคนที่จำเป็นต้องใช้แว่นสายตา ด้วยวัสดุเลนส์แว่นสายตาอันเป็นนวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
ปัจจุบันเป็นยุคของวิถึการใช้ชีวิตและค่านิยมที่มีความหลากหลายมากขึ้น เราจะดำเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับกับปัญหาสังคมด้วยมุมมองที่มุ่งหวังจะยกระดับอยู่เสมอ

* QOV (Quality of VIew) เป็นดัชนีชี้วัดความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องดวงตา เช่น การมีสายตาที่เหมาะสม การมองเห็นที่สบายตา การดูแลรักษาตา และการดูแลป้องกันโรค ฯลฯ

ตาถูกปล่อยไว้ให้อยู่ในอันตรายตลอดเวลา

ปัจจุบันเป็นยุคที่สังคมมีการใช้สารสนเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว กล่าวได้ว่าสภาพแวดล้อมของการใช้สายตามีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น
นอกจากรังสี UV ที่มีอยู่ในแสงแดดหรือ แสงที่มองเห็นได้และมีพลังงานสูง อย่าง HEV light แล้วนั้น ยังมีแสงที่มองเห็นได้ในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน ทำให้สายตาเหนื่อยล้า สภาพร่างกายไม่ปรกติตามไปด้วย และอาจจะทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับดวงตาได้อีก
สาเหตุของปัญหาสายตาเหล่านี้มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก เช่น การแก้ไขการมองเห็นที่ไม่ดี แสงจ้า ผลกระทบที่เกิดจากแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะ รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคทางกาย สาเหตุทางจิตใจและสาเหตุจากสภาพแวดล้อม เป็นต้น

เพื่อการ "มอง" ไม่ใช่การ "เห็น"

หากกล่าวถึงสายตาแล้ว มีการแยกประเภทที่หลากหลาย
กรณีดวงตามองเป้าหมายที่อยู่นิ่ง จะเรียกว่า "สายตายามนิ่ง" หากเป็นการมองเพื่อชี้บ่งเป้าหมายการมองที่เคลื่อนไหวโดยไม่ละสายตา จะเรียกว่า "สายตาจับการเคลื่อนไหว"
หากมองระยะใกล้ไกลของเป้าหมายที่มีมิติและจับระยะให้ถูกต้อง จะเรียกว่า "สายตาจับระยะ" เหล่านี้เป็นระดับสายตาที่ต้องการได้รับการวัดสายตาเมื่อสอบใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่
นอกจากนั้น ไม่เพียงแต่ "สายตามองไกล" เพื่อมองระยะไกลกว่า 5 เมตร แต่ "สายตามองใกล้" เพื่อมองระยะภายใน 30 ซม. ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ กรณีมีอายุสูงขึ้น จะเกิดอาการสายตาคนมีอายุซึ่งเป็นอาการที่มีสายตามองใกล้ไม่เห็น ในขณะที่สายตามองไกลอาจจะยังดีอยู่
ดังนั้น จำเป็นต้องหาทางให้มีคุณภาพสายตาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใช้งาน โดยตรวจวัดสายตาของตัวเองให้ครอบคลุมมุมมองดังข้างต้นด้วย

ปัญหาสายตาเป็นสิ่งที่ป้องกันได้

อาจเป็นเพราะแว่น ?
(ดวงตาเหนื่อยล้า)

ปัจจัยส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดปัญหาดวงตาเหนื่อยล้าคือการใช้แว่นสายตาที่ไม่เหมาะระดับสายตา หรือกรณีทำงานที่ต้องเพ่งสายตาเป็นเวลานาน ปัจจุบัน มีการใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น ก็เป็นสาเหตุทำให้ดวงตาเหนื่อยล้ามีเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย
นอกจากนั้น รังสีอัลตราไวโอเลตที่มีอยู่ในแสงอาทิตย์นั้น นอกจากจะถูกดูดซับเข้าผิวหนังแล้ว ยังถูกดูดซับผ่านทางดวงตา เป็นเหตุทำให้ดวงตาเหนื่อยล้าได้ อีกทั้ง แสงสว่างหรือความจ้าของแสงหลอดไฟในห้อง ก็เป็นเหตุทำให้เกิดความเหนื่อยล้าด้วยเช่นกัน
วิธีการแก้ไขป้องกันคือ ให้ทบทวนการใช้ชีวิต ไม่ให้ใช้สายตามากเกินควร และระวังไม่ให้ขาดสารอาหาร อีกทั้ง ให้ตรวจวัดสายตา และเลือกใช้เลนส์แว่นสายตาที่เหมาะสมกับระยะที่ต้องมองสิ่งของและการใช้งานประจำวัน


มองตัวอักษรใกล้ตัวไม่เห็น
(สายตาคนมีอายุ)

ดวงตาของเรามีความสามารถในการปรับโฟกัสให้สามารถมองเห็นไกลหรือใกล้ได้ แต่ความสามารถจะเสื่อมสภาพไปเมื่อเข้าอายุ 40 ปีขึ้นไป ทำให้มองสิ่งของที่อยู่ใกล้ไม่ชัด
สิ่งนี้คือการสูงอายุของสายตาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน หากปล่อยทิ้งไว้ ก็ไม่ได้ทำให้เกิดโรคขึ้นกับตาที่รุนแรงขึ้นแต่อย่างไร แต่ทว่าหากต้องทำงานในระยะเพ่งสายตา ทั้ง ๆ ที่มองไม่ชัด จะทำให้ตาเหนื่อยล้าได้ ควรที่จะเลือกเลนส์แว่นสายตาให้เหมาะสมกับความมีอายุของสายตา เพื่อผ่อนคลายภาระของดวงตา


ตามองไม่ชัด
อาจมาจากโรคเหล่านี้ได้

การมองเห็นไม่ชัดหรือดวงตาเหนื่อยล้าเกิดขึ้นได้จากโรคตาดังต่อไปนี้ ควรระมัดระวังไว้ หากมีอาการเหล่านี้ ให้รีบขอรับการตรวจสายตากับสถาบันการแพทย์โดยทันที

โรคจุดรับภาพจอตาเสื่อมเนื่องจากอายุ

เนื้อเยื่อของจอตาเป็นส่วนที่รับภาพตรงกลางของลานสายตาเป็นส่วนสำคัญในการมองเห็น ซึ่งเนื้อเยื่อของจอตานี้จะเปลี่ยนแปลงเสียหายไปตามอายุที่มากขึ้น ทำให้ศูนย์กลางของภาพที่มองเห็นบิดเบี้ยว มึดบอด และไม่สามารถแยกแยะสีได้

ต้อหิน

โรคที่เกิดจากความดันในลูกตาสูงขึ้นมีผลทำให้เส้นใยประสาทได้รับความเสียหาย เกิดจุดที่มองไม่เห็น(จุดบอด) และมุมในการมองแคบลง

ต้อกระจก

เลนส์ตาขุ่นทำให้แสงสว่างเข้าสู่ดวงตากระจายแสง ส่งผลให้มองไม่ชัด หรือเห็นภาพซ้อน รู้สึกจ้า เป็นต้น หากโรคนี้รุนแรงมากขึ้น จะทำให้ระดับสายตาด้อยลง ไม่สามารถใช้แว่นสายตาปรับระดับสายตาได้

คำแนะนำรายอายุเพื่อการรักษาสุขภาพตาที่ดี

วัยเด็ก

หากสายตาสั้นตาเมื่อยังวัยเด็ก ในอนาคตจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคจุดรับภาพจอตาเสื่อมเนื่องจากอายุ โรคต้อกระจก โรคต้อหิน ฯลฯ ควรอ่านหรือเขียนหนังสือในระยะห่างที่เหมาะสมด้วยสรีระที่ถูกต้อง และออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเมื่ออากาศแจ่มใส จะช่วยให้อาการสายตาสั้นมีโอกาสคืบหน้าช้าลง

วัยรุ่น

เป็นช่วงอายุที่นิยมออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน แสงอาทิตย์ที่ประกอบด้วยคลื่นแสงหลากหลายความยาวจะมีผลกระทบอย่างสูง ไม่เพียงแต่รังสีอัลตราไวโอเลต แต่ในบรรดาแสงอาทิตย์ที่มองเห็นได้นั้น มีแสงที่มีโอกาสเป็นต้นเหตุของโรคจุดรับภาพจอตาเสื่อมเนื่องจากอายุได้ในระยะยาว ควรระวังที่จะดูแลรักษาดวงตาเป็นประจำ โดยการหาแว่นตากันแดดที่เป็นอันตรายต่อสายตามาพกใช้เป็นแฟชัน

วัยกลางคน

พอเข้าอายุ 40 ปีสายตาจะเปลี่ยนไปเป็นสายตาคนมีอายุ หากยังเพ่งมองทั้ง ๆ ที่มองไม่ค่อยเห็น จะเป็นภาระต่อดวงตาเป็นอย่างยิ่ง สิ่งสำคัญคือการลดภาระของสายตา ปรับสายตาให้เหมาะกับแต่ละคน ด้วยการแยกใช้แว่นสายตาหลายคู่สำหรับใช้งานทั่วไป ใช้ทำงานเอกสาร และใช้กับการท่องเที่ยว หรือใช้แว่นโปรเกรสซีฟที่ปรับระดับสายตาให้เหมาะกับการมอง เป็นต้น

วัยสูงอายุ

เป็นวัยที่จะรู้สึกว่าโรคตา เช่น โรคต้อหิน โรคจุดรับภาพจอตาเสื่อมตามอายุ ฯลฯ เป็นโรคที่มีความใกล้ตัวมากขึ้น จึงควรใช้เลนส์แว่นสายตาที่สามารถปรับความคมชัด หรือตัดความจ้าของแสงได้ เพื่อให้ได้วิสัยทัศน์การมองที่ดีขึ้น แม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นก็ตาม

เลนส์แว่นสายตาฟังก์ชันสูง-สมรรถนะสูง นวัตกรรมใหม่ล่าสุด

ตัดลำแสงที่เป็นภัยต่อสายตา

กล่าวกันว่าลำแสงอัลตราไวโอเลตเป็นสาเหตุของโรคกระจกตาอักเสบในระยะสั้น และในระยะยาวทำให้เป็นโรคต้อหินได้*1 นอกจากนี้ ในบรรดาแสงสว่างที่เราเห็นนี้ ยังมีแสงสีน้ำเงินที่เป็นลำแสงคลื่นความยาวที่เป็นอันตรายต่อดวงตาด้วย
ในวัสดุเลนส์จะมีบางวัสดุที่ใช้เทคโนโลยีควบคุมความยาวคลื่นแสงที่สามารถตัดลำแสงเฉพาะบางคลื่นความยาวได้ "UV+420cut™" ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง
โดยเป็นเลนส์ใส สามารถตัดลำแสงพลังงานสูงที่มองเห็นได้(HEV light) ซึ่งมีโอกาสเป็นต้นเหตุของโรคจุดรับภาพจอตาเสื่อมตามอายุได้ในระยะยาว *2

*1 Protection for the naked eye. 2015 UV protection report. The vision council.

*2 Wu, J.; Seregard, S.; Algvere, P.V. Photochemical damgage of the retina. Surv Ophthalmol 2006, 51, 461-481. / Jarrett, S.G.; Boulton, M.E. Consequences of oxidative stress in age-related macular degeneration. Mol Aspects Med 2012, 33, 399-417.

เว็บไซต์พิเศษของ UV+420cut™

ปรับระดับแสงอัตโนมัติได้ตามปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต

เลนส์ปรับระดับแสงที่มีอัตราการผ่านแสงตามปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต โดยเปลี่ยนเป็นเลนส์สีเข้มเหมือนแว่นตากันแดดเมื่ออยู่นอกอาคารที่มีแสงจ้า และลดความเข้มเป็นเลนส์สีใสเมื่ออยุ๋ในอาคาร ช่วยให้มีทัศนวิสัยการมองที่สบายตาโดยตัดลำแสงอัลตราไวโอเลตได้ด้วย
เลนส์ที่มีความแพร่หลายเป็นแบบการโคตติ้งสารปรับระดับแสง แต่ถ้า "SunSensors™"ที่มีการผสมสารสีปรับระดับแสงเข้าไปในวัสดุเลนส์ ทำให้การเสื่อมสภาพของสมรรถนะการปรับแสงอันมีสาเหตุจากรอยแผลลดน้องไปได้ มีทั้งยังเปลี่ยนเป็นสีใสได้โดยเร็ว


ลดความจ้า ให้วิสัยทัศน์การมองที่โปร่งโล่ง

เลนส์ "NeoContrast™" ใช้เทคโนโลยีควบคุมความยาวคลื่นที่สามารถเลือกบล็อกแสงจ้าที่มีความยาวคลื่นเฉพาะได้ ทำให้มองสิ่งเป้าหมายได้ชัดเจน สีสดใส ช่วยลดแสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน และแสงจ้าจากการขับขี่ในเวลากลางคืน ให้ความสบายในชีวิตประจำวัน


ไม่ทำให้เกิดวงแหวนรอบเลนส์

หากระดับเลนส์สายตาเพิ่มมากขึ้นเท่าไร จะทำให้เกิดปรากฎการณ์ปริซึมรอบเลนส์เห็นสีแดงหรือสีฟ้าเป็นวงแหวน
การเกิดเป็นวงแหวนของสีนี้ จะแตกต่างกันไปแล้วแต่วัสดุของเลนส์ ในการตรวจสอบจะอาศัยดัชนี "Abbe"ที่แสดง chromatic aberrationได้ MR-8™มีอัตราการาหักเห 1.60 และมีค่า Abbe number เมื่อเปรียบเทียบกับเลนส์อะครีลิกหรือเลนส์โพลีคาร์บอเนตแล้ว จะช่วยป้องกันการเป็นวงแหวนของสีได้ดีกว่า

วัสดุดูแลสายตาของมิตซุย เคมิคอลส์

ธุรกิจวัสดุดูแลสายตา

ฝ่ายงานธุรกิจวัสดุดูแลสายตาของมิตซุย เคมิคอลส์มีวัสดุเลนส์แว่นสายตาพลาสติกที่มีความหลากหลายตั้งแต่แบบอัตราหักเหต่ำไปจนถึงอัตราหักเหสูง นอกจากนั้น ยังค้นคว้าหาความเป็นไปได้ของเลนส์แว่นสายตาโดยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ที่จะสร้างฟังก์ชันใหม่ให้กับเลนส์แว่นสายตาโดยอาศัยวัสดุที่มีอยู่แล้ว
นอกจากนี้ เราพัฒนาและขยายการผลิตวัสดุโคตติงคุณภาพสูง เช่นฮาร์ดโคตติง หรือโคตติงกันความชื้น เป็นต้น เพื่อนำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมเหมาะกับหลากหลายการใช้งานของวงการต่าง ๆ ไม่เพียงแต่เลนส์แว่นสายตาแต่เพียงอย่างเดียว

ปัญหา/ความต้องการของสังคม

สังคมสูงอายุ/บุตรน้อยของประเทศพัฒนาแล้ว และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา นำมาซึ่งความสนใจที่มีต่อ "สุขภาพ" มากยิ่งขึ้น คุณค่าที่ลูกค้าต้องการมีความหลากหลาย ความต้องการและสนใจของผู้คนแต่ละคนมีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง เป็นยุคที่ต้องให้ความใส่ใจกับแต่ละช่วงเวลาของชีวิตเพิ่มมากขึ้น

วิสัยทัศน์ของธุรกิจ

ธุรกิจวัสดุดูแลสายตาของมิตซุย เคมิคอลส์นั้น ไม่เพียงแต่พัฒนาและนำเสนอวัสดุเลนส์ปรับระดับสายตาแต่เพียงอย่างเดียว เรายังมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันแบบองค์รวมตอบรับความต้องการที่หลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีสารประกอบเคมีที่ใช้ในการผลิตเลนส์แว่นสายตาคุณภาพดี ผสมผสานกับเทคโนโลยีควบคุมความยาวคลื่นแสง เทคโนโลยีปรับระดับแสง เทคโนโลยีปรับแสง ฯลฯ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีฟังก์ชันระดับสูง มาช่วยตอบความต้องการของสังคม เช่น "สุขภาพ" "ความสะดวกสบาย" เป็นต้น เพื่อขยายโอกาสความเป็นไปได้ของวัสดุเลนส์
และเราจะวิวัฒนาการทางเคมีเพื่อสร้างและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีส่วนช่วยยกระดับQOV หรือคุณภาพของการมอง เป็นการยกระดับคุณค่าลูกค้าของตลาดเลนส์แว่นตาต่อไป