ไม่กล้าถามแม้อยากรู้ !
มาเรียนรู้เรื่องเลนส์สำหรับผู้เชี่ยวชาญแว่นสายตา

บทเรียนที่ 1"Abbe Number" ที่ช่วยให้การมองเห็นผ่านแว่นสบายตา

เมื่อแสงวิ่งผ่านเลนส์(ปริซึม) จะกระจายเป็นแสงสีต่าง ๆ เพราะว่าอัตราหักเหขึ้นกับความยาวคลื่นของแสง ปรากฎการณ์นี้พบเห็นได้ เมื่อวิสัยการมองผ่านเลนส์แล้วเห็นสีแดงหรือสีฟ้า "เป็นวงแหวน(chromatic aberration)" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลายขอบเลนส์ที่มีการกระจายแสงได้มากขึ้นกับมุมของแสงที่วิ่งเข้าเลนส์ จะมีวงแหวนสีเกิดขึ้นทำให้รู้สึกรำคาญได้
Abbe number เป็นดัชนีแสดงระดับการกระจายของแสงนี้ หากเป็นเลนส์ที่มี Abbe Number สูง จะมีการกระจายแสงน้อย ได้วิสัยการมองที่ดี ไม่มีวงแหวนของสี

วงแหวนสี มองไม่ชัด

โดยทั่วไปแล้ว วัสดุเลนส์พลาสติกที่มีอัตราหักเหสูงมักจะมีค่า Abbe number ต่ำ หากเลือกเลนส์อัตราหักเหสูง เพราะต้องการทำให้เลนส์บางลง แต่อาจจะรำคาญที่ต้องเห็นวงแหวนสีก็เป็นได้
ในกรณีเช่นนี้ หากใช้วัตถุดิบที่มีอัตราหักเหสูงและมีค่า Abbe number สูงด้วย เช่น MR-8™ จะสามารถทำให้เลนส์บางลงและไม่ต้องกังวลกับการเกิดวงแหวนของสี

ความสัมพันธ์ของอัตราหักเหกับ Abbe number ของวัสดุเลนส์แว่นสายตา
MR-8™ โพลีคาร์บอเนต อะครีลิก ADC* กระจกคราวน์
อัตราหักเห(ne) 1.60 1.59 1.60 1.50 1.52
Abbe number (νe) 41 28~30 32 58 59
อัตราหักเหสูงและ Abbe number สูง อัตราหักเหสูงแต่ Abbe number ต่ำ อัตราหักเหต่ำแต่ Abbe number สูง
อัตราหักเห(ne) Abbe number (νe)
MR-8™ 1.60 41 อัตราหักเหสูงและ Abbe number สูง
โพลีคาร์บอเนต 1.59 28~30 อัตราหักเหสูงแต่ Abbe number ต่ำ
อะครีลิก 1.60 32
ADC* 1.50 58 อัตราหักเหต่ำแต่ Abbe number สูง
กระจกคราวน์ 1.52 59

*ADC: Allyl diglycol carbonate


บทเรียนที่ 2การเลือกเลนส์จาก "ความแข็ง"

ในการที่จะใช้เลนส์แว่นสายตาให้สวยเรียบร้อยได้เป็นเวลานาน จำเป็นต้องเลือกดูที่ความแข็งของเลนส์แว่นสายตาเป็นหลัก ความแข็งหมายถึงแรงต้านทานที่มีต่อการเปลี่ยนรูปหรือแรงทำลาย ตัวอย่างเช่น ความ"ทนต่อการแตก" กับความ"ทนต่อรอยขีดข่วน" เหล่านี้เป็นคุณสมบัติด้านความแข็งที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องทำความเข้าใจในความแตกต่างของคุณสมบัติที่มีในวัสดุเลนส์ต่าง ๆ ก่อนที่จะเลือกใช้

เลือกทนต่อการแตก

ในการวัดความทนต่อการแตก สิ่งสำคัญไม่เพียงดูที่ความแข็งของวัตถุอย่างเดียว แต่ต้องดูความเหนียวด้วย
ความเหนียวคือความ "ยากต่อการทำลาย" ที่สามารถทนต่อแรงกระแทกหรือแรงอัดได้ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความทนต่อแรงกระทำของวัสดุ กล่าวคือเซรามิกหรือแก้วมีความแข็งในระดับหนึ่ง ทนต่อการเปลี่ยนรูปได้ แต่มีความเหนียวต่ำ จึงแตกหัก หรือบิ่นได้ง่าย
กรณีของเลนส์พลาสติก จะมีความเหนียวต่างกันขึ้นกับชนิดของวัสดุ เลนส์อัตราหักเหกลางหรือเลนส์อะครีลิกจะมีความเหนียวต่ำ เรียกได้ว่าเป็นวัสดุแตกง่าย MR™ ที่ทำจากธีโอยูรีเธน ไม่เพียงแต่มีความแข็งรองรับแรงกระแทกได้ดี แต่ยังมีความเหนียวสูง เปลี่ยนรูปไปได้โดยไม่ถูกทำลายแม้จะถูกแรงกระทำมากขึ้น จึงลดการแตกร้าวหรือบิ่นแหว่งของเลนส์ได้

เลนส์อัตราหักเหกลาง / เลนส์อะครีลิก
เลนส์ MR™

เลือกทนต่อรอยขีดข่วนและการแตกร้าว

ถึงแม้ว่าเลนส์จะทนต่อการแตกได้ แต่หากมีรอยขีดข่วนได้ง่าย ก็อาจจะทำให้เกิดความหวั่นใจเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน MR™ ที่ทำจากธีโอยูรีเธนแล้วนำมาโคตติงจะมีการจับยึดตัวระหว่างเลนส์กับสารโคตติงสูง ทำให้เกิดรอยแตกร้าวที่ผิวได้ยากแม้จะใช้งานในสภาพอุณหภูมิสูงหรือพลาดไปขีดข่วนเลนส์เข้า