ผู้ใช้แว่นสามารถเลือก MR™ ที่เหมาะสมที่สุดกับแต่ละคนได้

MR™ มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราหักเหต่างกัน โดยมีคุณสมบัติพิเศษคือมีอัตราหักเหสูง Abbe number สูง มีความถ่วงจำเพาะต่ำ และเติมสีได้ดี
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการเลือกใช้ตามระดับสายตาของเลนส์และวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยได้รับการเลือกใช้จากแต่ละผู้ผลิตเลนส์

*ค่าที่แสดงทั้งหมดนี้เป็นค่ากลางที่วัดได้โดยการทดลองแบบเฉพาะทางภายในบริษัท มิตซุย เคมิคอลส์ จำกัด ไม่ใช้ค่ารับประกัน

อัตราหักเห 1.60MR-8™

วัสดุเลนส์มาตรฐานที่มีอัตราหักเหสูง
หากเปรียบเทียบกับวัสดุเลนส์ที่มีอัตราหักเหเท่ากัน จะมีค่า Abbe number ที่สูงกว่ามาก ลดการเป็นวงแหวนของสีที่ขอบปลายวิสัยทัศน์ที่มองเห็น และมีคุณสมบัติที่ได้สมดุลย์ทั้งในด้านการทนต่อแรงกระแทกและทนความร้อน

Abbe Number νe=41 / อุณหภูมิเสียรูป 118℃

*นอกจาก MR-8™ ที่มีอัตราหักเห 1.60 แล้ว ผลิตภัณฑ์ภายใต้ MR™ ยังมี MR-6™, MR-8™plus, MR-20™ และ MR-90™ ซึ่งขึ้นกับการผสมผสานวัตถุดิบผลิต

คำแนะนำ

ขอแนะนำให้ใช้เลนส์ MR™ อัตราหักเห 1.60 กับแว่นสายตาที่ออกแบบได้หลากหลายทั้งระดับสายตาที่ต่างกันทั้งสายตาสั้น สายตาคนมีอายุ วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นต้น


อัตราหักเห 1.67MR-7™/MR-10™

มีคุณสมบัติพิเศษควบคู่ทั้งความบางของเลนส์ ความเบา และทนต่อแรงกระแทกได้ดี
MR-7™ มีจุดเด่นในด้านการเติมสีเข้าเลนส์ และMR-10™มีจุดเด่นด้านทนต่อความร้อนได้ดี

MR-7™
Abbe Number νe=31 / อุณหภูมิเสียรูป 85℃
MR-10™
Abbe Number νe=31 / อุณหภูมิเสียรูป 100℃
คำแนะนำ

ขอแนะนำให้ใช้เลนส์ MR™ อัตราหักเห 1.67 กับผู้ใช้งานที่กังวลกับความหนาและความหนักของเลนส์สายตาสั้นมาก
ขอแนะนำให้ใช้ MR-7™ ที่เติมสีเข้าเลนส์ได้ดีกับแว่นกันแดดหรือแว่นแฟชัน และเลนส์ MR-10™ให้ความอุ่นใจแม้จะนำ
ไปใช้ในสภาพแวด้อมที่มีอุณหภูมิสูง


อัตราหักเห 1.74MR-174™

วัสดุเลนส์ที่มีอัตราหักเหสูงสุด ทำให้เลนส์บางได้มากที่สุด
และผลิตภัณฑ์ Do Green™ ทำจากวัสดุที่ได้จากพืช

Abbe Number νe=32 / อุณหภูมิเสียรูป 78℃
คำแนะนำ

ขอแนะนำให้ใช้เลนส์ MR™ อัตราหักเห 1.74 กับผู้ต้องการเลนส์บาง หรือผู้ต้องการสินค้าชั้นสูง และผู้ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม