ผู้ใช้แว่นสามารถเลือก MR™ ที่เหมาะสมที่สุดกับแต่ละคนได้

ด้วยการวมกันของคุณสมบัติพิเศษในเรื่องค่าดัชนีการหักเหและค่า Abbe number สูง มีความถ่วงจำเพาะต่ำอีกทั้งยังสามารถย้อมติดสีได้ดี ของผลิตภัณฑ์ MR™
ทำให้เลนส์จากผลิตภัณฑ์ MR™ มีค่าดัชนีการหักเหที่หลากหลาย
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ MR™ โดยผู้ผลิตเลนส์จะมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์การใช้งานและค่าสายตา
เมื่อใดที่คุณต้องการสั่งซื้อเลนส์ ให้มองหาสัญลักษณ์ MR™ บนซองใส่เลนส์หรือบรรจุภัณฑ์ หรือตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายของคุณ

*ค่าที่แสดงทั้งหมดนี้เป็นค่ากลางที่วัดได้โดยการทดลองแบบเฉพาะทางภายในบริษัท มิตซุย เคมิคอลส์ จำกัด ไม่ใช้ค่ารับประกัน

อัตราหักเห 1.60MR-8™/MR-160DG™

รายการนี้เป็นวัสดุเลนส์มาตรฐานที่มีค่าดัชนีหักเหสูง
MR-8™ ซึ่งมีค่า Abbe Number สูง นั่นหมายถึงจะมีความคลาดเคลื่อนของสีน้อยที่สุดในบริเวณขอบภาพ
โดยมีคุณสมบัติที่ได้สมดุลทั้งในเรื่องการทนต่อแรงกระแทกและทนต่อความร้อน
MR-160DG™ ทำจากวัสดุเลนส์ที่ได้จากพืช ภายใต้ซีรี่ส์ Do Green™

MR-8™
Abbe Number νe=41 / อุณหภูมิเสียรูป 118℃
MR-160DG™
Abbe Number νe=39 / อุณหภูมิเสียรูป 86℃

*นอกจาก MR-8™และ MR-160DG™ แล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ MR™ ที่มีดัชนีหักเห 1.60 ยังมี MR-8™plus, MR-20™ และ MR-95™ โดยขึ้นอยู่กับการสูตรการผสมของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต

คำแนะนำ

ขอแนะนำให้ใช้เลนส์ MR™ อัตราหักเห 1.60 กับแว่นสายตาที่ออกแบบได้หลากหลายทั้งระดับสายตาที่ต่างกันทั้งสายตาสั้น สายตาคนมีอายุ วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นต้น


อัตราหักเห 1.67MR-7™/MR-10™

มีคุณสมบัติพิเศษควบคู่ทั้งความบางของเลนส์ ความเบา และทนต่อแรงกระแทกได้ดี
MR-7™ มีจุดเด่นในด้านการเติมสีเข้าเลนส์ และMR-10™มีจุดเด่นด้านทนต่อความร้อนได้ดี

MR-7™
Abbe Number νe=31 / อุณหภูมิเสียรูป 85℃
MR-10™
Abbe Number νe=31 / อุณหภูมิเสียรูป 100℃
คำแนะนำ

ขอแนะนำให้ใช้เลนส์ MR™ อัตราหักเห 1.67 กับผู้ใช้งานที่กังวลกับความหนาและความหนักของเลนส์สายตาสั้นมาก
ขอแนะนำให้ใช้ MR-7™ ที่เติมสีเข้าเลนส์ได้ดีกับแว่นกันแดดหรือแว่นแฟชัน และเลนส์ MR-10™ให้ความอุ่นใจแม้จะนำ
ไปใช้ในสภาพแวด้อมที่มีอุณหภูมิสูง


อัตราหักเห 1.74MR-174™

วัสดุเลนส์ที่มีอัตราหักเหสูงสุด ทำให้เลนส์บางได้มากที่สุด
และผลิตภัณฑ์ Do Green™ ทำจากวัสดุที่ได้จากพืช

Abbe Number νe=32 / อุณหภูมิเสียรูป 78℃
คำแนะนำ

ขอแนะนำให้ใช้เลนส์ MR™ อัตราหักเห 1.74 กับผู้ต้องการเลนส์บาง หรือผู้ต้องการสินค้าชั้นสูง และผู้ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม