เป็นแว่นสายตาที่น้ำหนักเบา แข็งแรง และมองเห็นได้ชัดมากขึ้น
MR™เป็นแบรนด์มาตรฐานของวงการเรื่องอัตราหักเหสูงที่มีส่วนสนับสนุนวิวัฒนาการของ
การดูแลสายตามาโดยตลอด

คุณสมบัติของเลนส์อันเป็นที่ต้องการคือระดับความใส ความปลอดภัย ความคงทนและอัตราหักเห ฯลฯ
ภาคอุตสาหกรรมต่างเฝ้ารอวัสดุเลนส์นวัตกรรมใหม่ที่ีผสมผสานทุกอย่างได้ความสมดุลย์กันในทุก ๆ ด้านมายาวนาน
MR™ทำจากวัสดุที่ไม่เคยมีมาก่อนคือเรซินจากธีโอยูรีเธน ซึ่งมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่มีในเรซินแบบเดิม
จึงทำให้ผู้ผลิตเลนส์แว่นสายตาทั่วโลก นิยมใช้กันมาโดยตลอด

ขอแนะนำให้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าMR™บนบรรจุภัณฑ์หรือบนซองจดหมาย หรือสอบถามผู้นำส่งสินค้าว่าเป็นสินค้าของMR™หรือไม่

คุณสมบัติพิเศษของMR™

บาง เบา

หากเลนส์สายตาสั้นเท่าไรจะมีเลนส์หนาและหนักมากขึ้นเท่านั้น แต่ด้วยการพัฒนาวัสดุเลนส์แว่นสายตาหักเหสูง จึงได้เลนส์แว่นตาที่บางและเบามากขึ้น
ไม่รู้สึกกังวลต่อความหนาของเลนส์สายตาสั้นมาก ให้ความรู้สึกฉับไวในการใช้งาน

แตกยาก ปลอดภัย

เรซินจากธีโอยูรีเธนที่มีความเหนียวทำให้ได้เลนส์แว่นตาบางและทนต่อแรงกระแทกได้ดี
ให้ความอุ่นใจเนื่องจากแตกยาก แหว่งยาก เหมาะสำหรับการออกแบบแว่นไร้เฟรม หรือแว่นยึดเพียงสองจุด
มีจุดเด่นที่การขึ้นรูปตามการออกแบบต่างๆได้ง่ายในการผลิตแว่นตา

คงความงามได้ยาวนาน

ทนต่อทุกสภาพอากาศ ไม่เกิดการเปลี่ยนสีของเลนส์เมื่อเวลาผ่านไปยาวนาน
อีกทั้ง สารโคตติงยึดติดกับผิวเลนส์ได้เป็นอย่างดี ใช้งานนานก็ไม่มีการลอก

วิสัยทัศน์ชัดเจน

ยิ่งเลนส์ระดับสายตาสั้นมากเท่าไร จะทำให้เห็นภาพมีวงแหวนสีในเลนส์(chromatic aberration) อันเนื่องมาจากแสงผ่านเลนส์กระจายตามปรากฎการณ์ปริซึม
วัสดุเลนส์ที่มี abbe number สูงเช่น MR-8™ จะช่วยลดวงแหวนสีนี้ได้

*abbe numberคือค่าวัด chromatic aberration

วิดิทัศน์การทดสอบเปรียบเทียบเลนส์

MR™ สร้างวิวัฒนาการให้เลนส์แว่นสายตา

สามารถออกแบบเลนส์ความละเอียดสูงได้

สามารถขึ้นรูปMR™ทำจากธีโอยูรีเธนได้ดี จึงเหมาะสมกับการออกแบบเลนส์แว่นตาที่จำเป็นต้องได้รับการออกแบบอย่างแม่นยำ

เลนส์แว่นตาที่เหมาะกับ MR™

เลนส์โปรเกสซีฟ

เมื่อเปรียบเทียบกับเลนส์หนึ่งจุดโฟกัสที่ปรับระดับสายตาได้เพียงระดับเดียว เลนส์โปรเกสซีฟเป็นเลนส์ที่ใช้กับเลนส์แว่นสายตามองไกล-ใกล้ หากสายตามีอายุมากขึ้น จะมองระยะไกลและใกล้ได้ไม่ชัด แต่ถ้าใช้แว่นนี้เพียงแว่นเดียว จะสามารถมองปรับระยะได้อย่างสบายตา

เลนส์ที่ไม่ได้มีผิวพื้นเป็นทรงกลม

เลนส์ผิวพื้นทรงกลมทั่วไปมีข้อเสียคือขอบปลายของวิสัยทัศน์ที่มองเห็นจะได้ภาพที่บิดเบี้ยว
เลนส์ที่ไม่ได้มีผิวพื้นเป็นทรงกลมคือเลนส์ที่ทำให้มีผิวพื้นโค้งพิเศษ เพื่อลดการบิดเบี้ยวของภาพที่เห็นได้


ทำเลนส์ฟังก์ชันงานระดับสูงได้ดี

MR™ ได้รับการผลิตจากกระบวนการโพลิเมอร์ไรเซชันทำเป็นโมโนเมอร์แบบเฉพาะทาง สามารถเพิ่มฟังกัชันได้โดยการผสมสารสีพิเศษเข้าไปจะทำให้ดูดซับลำแสงบางคลื่นความยาวได้หรือปรับระดับแสงได้ อีกทั้ง ยังเป็นวัสดุที่มีความเข้ากันได้ดีกับสารโคตติงหรือฟิล์ม ทำให้ผลิตเป็นเลนส์หันเหแสงที่มีฟังก์ชันใช้งานระดับสูงได้

วัสดุเลนส์ฟังก์ชันสูงทำจาก MR™

ใส่ใจต่อสุขภาพตา
UV+420cut™
เลนส์ปรับระดับแสง
SunSensors™
ยกระดับการมองเห็น
NeoContrast™

ผู้ผลิตเลนส์แว่นสายตาที่ใช้ MR™

MR™ ได้ถูกนำไปใช้ในการผลิตเลนส์แว่นสายตาโดยผู้ผลิตทั่วโลกดังต่อไปนี้